Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DSC8211-1024x682.jpg

Het paard is in de natuur een prooidier. Paarden letten op hun omgeving en reageren op wat hun zintuigen en gevoel doorgeeft. Dit is een eigenschap van paarden dat het therapeutisch leren van pas kan komen. Het paard is namelijk in staat om bij een mens aan te voelen wat een mens echt voelt, want zelfs als een mens probeert zijn emoties te verbergen (Boyd, 2013). Paarden bieden troost aan mensen, helpen mensen hun verhaal te vertellen en helpen bij het maken van contact.

Tevens kunnen paarden van pas komen bij het reduceren van angsten en bij het tot stand brengen van gedragsveranderingen. Paarden spiegelen namelijk het gedrag zonder oordeel. De persoon mag en kan dan ook zichzelf zijn. Dit maakt paarden uitermate geschikt voor het inzetten bij dagbesteding, individuele begeleiding en dagbesteding. De zorgboeren waren positief over de resultaten bij de deelnemers en zagen hun gedrag positief veranderen. In het geval van personen die minder in staat zijn om emoties van anderen te zien en begrijpen en moeite hebben hun eigen complexe emoties te uiten, kan een paard in gezet worden om emoties, communicatie en interactie te leren. Paarden zijn een instant-bio-feedback machine. Ze reageren meteen en instinctief op non-verbaal gedrag.

Het ontbreken van of beperking in sociale vaardigheden kan leiden tot het moeilijk aangaan van wederkerige relaties met familie, vrienden of kennissen. Equine Coaching of Therapie kan effect hebben op het gedrag, de sociale communicatievaardigheden, perceptuele -motorische vaardigheden, cognitieve en functionele vaardigheden. Dat maakt deze vorm van coaching of therapie uitermate geschikt voor personen met ADHD, vormen van Autisme, gedragsproblematiek, problemen met emotieregulatie, angsten of hoogsensitieve personen of kinderen die gepest worden.