Tarieven kindercoaching

WerkzaamhedenTarief
Intake telefonisch of via videobellengratis
Kennismakingsgesprek*45,= per afspraak
Individuele coaching/begeleiding 1 uur*75,= per afspraak
Individuele coaching/begeleiding extra 1,5 uur *115,= per afspraak
Observatie thuis of op school met verslag300,= per dagdeel (4 uur)**
Boeken en werkboekenDoorberekend conform prijzen leverancier
Evaluatiegesprek75,= per uur
Verslag 75,= per uur
Telefonisch consult of videoconsult ouder**45,= per 30 min.
Ouder (s) consult*75,= per uur
School consult**95,= per 1,5 uur

*maatwerk inclusief voorbereidingstijd, exclusief verslaglegging en reiskosten. Reiskosten zijn 0,19 cent per kilometer.

**telefonisch of videoconsult met ouder is alleen mogelijk indien kind coaching volgt. Er worden geen telefonische adviezen gegeven zonder dat de coaches of begeleiders op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen van het kind en deze zelf hebben kunnen waarnemen.

U ontvangt per sessie na afloop een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.

Vergoeding

Kindercoaching wordt meestal niet vergoed door zorgverzekeraars. Indien u over een PGB budget beschikt, dan kunt u dat bij Vie & co inzetten. Check zelf aan welke voorwaarden u moet voldoen om het vergoed te krijgen uit uw PGB budget. Vie & co factureert aan u zelf, niet rechtstreeks aan de gemeente als het via een PGB budget loopt.