Protocol omtrent agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen

VIE &CO B.V.
POCEDURE OMTRENT AGRESSIE, ONGEWENSTE INITIMITEITEN EN STRAFBARE HANDELINGEN
1.Definities
a. Opdrachtnemer; Vie & co b.v.
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de volwassene deelnemer of cliënt,
ouders of voogden van de deelnemer of cliënt indien dit van toepassing is.

2.Procedure
In de huisregels staat dat diefstal, (seksuele) agressie en (ongewenste) intimiteiten verboden zijn.
Indien één van deze overtredingen toch plaatsvindt dan wordt het volgende stappenplan in werking
gesteld door de Opdrachtnemer:

 1. Krijgt de deelnemer of cliënt een waarschuwing en er volgt een gesprek al dan niet met een
  familielid of begeleider. Mede afhankelijk van de aard van de overtreding wordt bepaald hoe de cliënt
  iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd
  wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat.
 2. Wanneer de deelnemer of cliënt nogmaals in de fout gaat krijgt hij/ zij gele kaart. Op deze gele kaart
  staat de datum en het gepleegde feit vermeld. De familie/ mantelzorgers en/of begeleiders worden
  hier mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld. Nogmaals wordt mede afhankelijk van de aard
  van de overtreding bepaald hoe de deelnemer of cliënt iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te
  maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat.
 3. Als de deelnemer of cliënt nu nogmaals in de fout gaat, krijgt hij/ zij per direct een rode kaart, en
  wordt per direct de zorgovereenkomst verbroken. Wanneer het gaat om een zeer zwaar voorval en
  wanneer een andere persoon zich niet meer veilig voelt in de buurt van de betreffende deelnemer of
  cliënt kunnen stappen 1 t/m 3 overgeslagen worden en wordt de zorgovereenkomst direct verbroken.
 4. Dit protocol staat op de website van de Vie & co b.v. Deelnemer of cliënt heeft hiervan kennis
  genomen voordat de zorg door de Opdrachtnemer wordt geleverd.