Protocol Agressie

1.Definities
a. Opdrachtnemer; Vie & co b.v.
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de volwassene deelnemer of client, ouders of voogden van de deelnemer of client indien dit van toepassing is.

2.Procedure

In de huisregels staat dat diefstal, (seksuele) agressie en (ongewenste) intimiteiten verboden zijn.

Indien één van deze overtredingen toch plaatsvindt dan wordt het volgende stappenplan in werking gesteld door de Opdrachtnemer:

1. Krijgt de deelnemer of client een waarschuwing en er volgt een gesprek al dan niet met een familielid of begeleider. Mede afhankelijk van de aard van de overtreding wordt bepaald hoe de cliënt iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat.

2. Wanneer de deelnemer of client nogmaals in de fout gaat krijgt hij/ zij gele kaart. Op deze gele kaart staat de datum en het gepleegde feit vermeld. De familie/ mantelzorgers en/of begeleiders worden hier mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld. Nogmaals wordt mede afhankelijk van de aard van de overtreding bepaald hoe de deelnemer of client iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat.

3. Als de deelnemer of client nu nogmaals in de fout gaat, krijgt hij/ zij per direct een rode kaart, en wordt per direct de zorgovereenkomst verbroken. Wanneer het gaat om een zeer zwaar voorval en wanneer een andere persoon zich niet meer veilig voelt in de buurt van de betreffende deelnemer of client kunnen stappen 1 t/m 3 overgeslagen worden en wordt de zorgovereenkomst direct verbroken.

Dit protocol staat op de website van de Vie & co b.v. Deelnemer of cliënt heeft hiervan kennis genomen voordat de zorg door de Opdrachtnemer wordt geleverd.