Klachtenreglement

.

In de onderstaande uitdeelbrief m.b.t. klachten over de geleverde zorg bij Vie & co staat hoe u een klacht kunt indienen. 

Onderstaand treft u ook het Klachtenreglement aan. In geval van een klacht treedt het klachtenreglement in werking. Herin staat de procedure die gevolgd dient te worden. U kan bijstand zoeken bij de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon van de Coöperatie Boer en Zorg.

Indien die er niet uitkomen met de klacht en de zorgboerderij, kan de klacht geëscaleerd worden naar het klachtenloket van de Federatie van Landbouw en Zorg.