Hoe wij werken? EAGALA model

Bij Vie&co wordt het leermodel EAGALA [1] gevolgd tijdens de dagbesteding en individuele begeleiding van deelnemers van de zorgboerderij. Dit houdt het volgende in:

-Ervaringen zijn zo gestructureerd dat de deelnemers initiatief moet nemen, beslissingen moet nemen en verantwoording moet afleggen over de resultaten.

-Tijdens het ervaringsleerproces worden deelnemers actief betrokken vragen stellen, onderzoeken, experimenteren, nieuwsgierig zijn, problemen oplossen, verantwoordelijkheid nemen, creatief zijn en betekenis geven.

-Deelnemers worden intellectueel, emotioneel, sociaal, soulvol benaderd en behandeld.

-De resultaten van het leren zijn persoonlijk en vormen de basis voor toekomstige ervaringen en leren.

-Er worden relaties ontwikkeld en gekoesterd: deelnemers tegenover zichzelf, deelnemers tegenover anderen en deelnemers met de paarden en andere dieren als opmars naar de maatschappij als geheel.

-De begeleiders en deelnemers kunnen succes, mislukking, avontuur, het nemen van risico’s en onzekerheid ervaren, omdat de resultaten van de ervaring niet volledig kunnen worden voorspeld.

-Er worden kansen gecreëerd voor deelnemers om hun eigen waarde  te verkennen en te onderzoeken.

-De belangrijkste rollen van de begeleiders omvatten het scheppen van geschikte ervaringen, het stellen van problemen, het stellen van grenzen, het ondersteunen van deelnemers, het verzekeren van fysieke en emotionele veiligheid en het vergemakkelijken van het ontwikkelingsproces.

-De begeleider herkent en stimuleert spontane kansen voor de ontwikkeling van de deelnemers.

-Begeleiders streven ernaar zich bewust te zijn van hun vooroordelen, oordelen en vooroordelen, en hoe deze de deelnemers beïnvloeden.

-Het ontwerp van de ontwikkelingservaring omvat de mogelijkheid om van natuurlijke gevolgen, fouten en successen te leren.

Paarden worden gebruikt om aandacht en betrokkenheid bij sessies te optimaliseren (Sterke punten, interesses en motivatoren worden ingezet, inclusief het paard; paardenbeweging om optimale opwinding te vergemakkelijken).

Individuele begeleiding of dagbesteding activiteiten met paarden die het doelgedrag van de deelnemer uitlokken om het primaire doel te oefenen of samenwerkingsactiviteiten die interactie bevorderen.

Positieve bekrachtiging wordt ingezet voor doelgedragingen (natuurlijke bekrachtiging; paardenactiviteiten als bekrachtiging).

Doelprestaties kunnen worden bereikt door gebruik te maken van gedragstechnieken (Prompting, fading, shaping, chaining, gelabeld complimenten).

De omgeving is gemaakt om de doelprestaties zo goed mogelijk te ondersteunen. Paardenselectie vindt plaats op basis van beweging en temperament. Fysieke, sociale, sensorische kenmerken van de begeleiders, omgeving, van de boerderij, stal en weilanden dragen bij aan de doelprestaties.


[1]

Equine Assisted Growth and Learning Association. (2012). Fundamentals of EAGALA model practice: Equine Assisted Psychotherapy certification program (7th ed.). Santaquin, UT, USA.