Kindercoach traject

Stap 1 Telefonische intake

Als je contact met ons opneemt, dan plannen we een telefonische intake (gratis). Hierin bespreken we de situatie van jouw kind. En nemen we door wat de mogelijke hulpvraag is. En wat ik daarin voor jou en jouw kind kan betekenen. Daarna maken we een afspraak om kennis te maken met jou en jouw kind.

Stap 2 Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek richten we ons tot jouw kind. Vaak vinden kinderen het spannend. Die spanning proberen we meteen weg te nemen. We leggen uit wat kindercoaching betekent. Dit doen we met coachspellen, poppetjes en dieren. We leren jouw kind aan de hand hiervan beter kennen (school en thuissituatie, activiteiten en sporten, vriendjes).  We onderzoeken spelenderwijs of jouw kind een probleem ervaart.

Hierna bespreken we met jou als ouder de hulpvraag. En geven we aan welke begeleiding we kunnen bieden. Je kunt kiezen voor kindercoaching met en zonder de inzet van paarden. We nemen door wat jullie wensen zijn. Daarna plannen we de eerste coach sessie en sturen we je een toestemmingsformulier toe.

Stap 3 Coachtraject

In de coach sessie gaan we met jouw kind aan de slag met de hulpvraag. Een coach sessie is altijd spel met gesprek. In de praktijkruimte zijn er coachspellen, creatieve materialen, speelgoed, poppen en sportieve materialen. Voor ieder kind materialen die hem of haar aanspreken. Of we gaan naar buiten bij de kippen of konijnen, poezen of hond. Je kunt ook kiezen voor het inzetten van paarden.

We coachen oplossing gericht en gebruik werkvormen gebaseerd op Rationeel Emotieve Therapie, creatieve therapie en spel therapie. Ook zetten we met behulp van poppen en dieren systemisch coachen in. Dit betekent dat we de wereld om het kind heen betrekken in het zoeken naar de oplossing.

Tevens maken we gebruik van ontspanningsoefeningen om de prikkels te leren reduceren. En oefeningen om bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen te krijgen en weerbaarder te worden. Zelf controle te krijgen over je gedachten en emoties en je te leren uiten. Je perfectionisme of faalangst te kunnen gaan loslaten en te blijven groeien. 

Coaching gaat uit van de krachten en kwaliteiten die er al in het kind zitten. De coach laat je kind het uit zich zelf halen onder begeleiding en met behulp van allerlei coachtechnieken. En daarbij worden er nieuwe vaardigheden, gedachten en gedrag aangeleerd.
Een coaching traject bestaat gemiddeld uit 5-10 sessies. In de eerste paar sessies onderzoeken we dieper naar oorzaken om daarna te kijken naar oplossingen en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Vaak is een oudergesprek aan te raden tijdens het coachtraject om als ouder nog betere begeleiding te kunnen bieden. Dit gaat in onderling overleg.