Autisme en paarden

Personen met een vorm van Autisme (ASS) kunnen profijt hebben van activiteiten zowel op het paard als met het paard. De Animal Assisted Interventie met paarden op de zorgboerderij zal kunnen leiden tot een significante verbetering in de sociale interactie en communicatie. Het sociaal functioneren kan verbeterd worden doordat het paard als transactioneel object wordt ingezet. Het fungeert als een substituut voor leeftijdsgenoten en verbetert het sociaal functioneren. Tevens is het mogelijk dat omgaan met emoties verbetert. Het paard kan gebruikt worden als spiegel voor de persoon zelf zonder oordeel. De communicatie o.a. het taalgebruik, wordt positief beïnvloed door de extra communicatie met paard en de begeleider.

Door de activiteiten van het verzorgen van het paard worden verzorgingsvaardigheden en relationele vaardigheden ontwikkeld. Het fysiek paardrijden draagt bij aan de verbetering van het verwerken van zintuigelijke stimuli, een verhoogde sociale interactie en een vermindering in ernst van autisme gerelateerde symptomen. Meer emoties, minder hyperactief of geïrriteerd gedrag zijn positieve effecten van een dergelijke Animal Assisted Interventie. Dit is aan te raden naast de reguliere therapie.