ADHD en paarden- een goede combinatie?

Is ADHD en paarden een goede combinatie? Dat is zeker een goede combinatie. Voor wat betreft hyperactiviteit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (Cuypers et al., 2011) dat paardentherapie zorgt voor een positieve verandering in het dagelijkse gedrag. Hyperactiviteit wordt significant minder en de aandacht significant hoger.

De personen blijken een betere motorische prestatie te leveren en meer gedrag controle te laten zien. De ouders en leraren van kinderen met ADHD laten weten dat ze het reflecterend vermogen ook verbeterd vinden. In de omgang met de paarden wordt door de begeleiders gedrag aangeleerd om taken uit te voeren met de paarden zonder dat er impulsief wordt gereageerd, ongecontroleerde bewegingen plaats vinden of extreme activiteit/drukte. In die zin leren personen met ADHD het gewenste gedrag meteen aan in de omgang met de paarden.

Verder is het mogelijk om de aandacht te verbeteren, impulsiviteit en hyperactiviteit verder af te laten nemen en kwaliteit van leven te verhogen door paarden therapie blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (Oh et al., 2018). Verklaringen werden gezocht in het feit dat fysieke activiteit een positieve invloed heeft. Paardrijden geeft de ruiter een gevoel van autonomie, draagt bij aan het probleemoplossend vermogen en hebben van controle over de richting en snelheid van het paard. De interactie met paarden kan bijdragen aan het verbeteren van de sociale interactie met mensen en aan het verhogen van de motivatie om te leren en gedrag aan te passen. Uit een meta-analyse van 10 studies onder kinderen met ADHD (White, Zippel en Kumar, 2020) komt naar voren dat paarden therapie positieve verbetering laten zien op het gebied van gedrag, verbetering op het gebied van kwaliteit van leven, depressie en angst, en fysieke ontwikkeling.

Een dier zo groot en krachtig als een paard leidt tot een verbetering in motorische ontwikkeling van het kind en significante vermindering van de hyperactiviteit van 30% in 12 weken (Jang et al., 2015). Er wordt gezegd dat het paard hierin dient als een spiegel en niet oordeelt waardoor personen makkelijker kunnen leren. Personen met ADHD hebben last van een dopamine disregulatie in het brein. Het sporten met het paard zorgt voor een verandering in de dopamine vrijgave. Het effect van paarden op de hersengolven (verhouding theta en beta golven) is positief. De ratio verbetert waardoor er meer beta golven zorgen dat de persoon zijn aandacht er beter bij kan houden.

Activiteiten met paarden en paardrijden verbetert hersenconnectiviteit in de prefrontale cortex, waar het plannen en besluiten plaats vindt in het brein) en reduceerde significant de klinische symptomen van ADHD (Hyun, 2016). Uit een ander onderzoek (Qian et al., 2017) onder 38 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar komt naar voren dat het trainen van executieve functies ADHD gerelateerd gedrag kan verminderen. Daarbij bleek dat paardentherapie bijdroeg aan het verbeteren van het werkgeheugen. Hierdoor verbeterden de kinderen hun schoolprestaties.

Samenvattend, kan er worden gezegd dat personen met ADHD baat hebben bij begeleiding en coaching met paarden.

Bronnen:

Cuypers, K., De Ridder, K., & Strandheim, A. (2011). The effect of therapeutic horseback riding on 5 children with attention deficit hyperactivity disorder: A pilot study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine17(10), 901-908.

Hyun, G. J., Jung, T. W., Park, J. H., Kang, K. D., Kim, S. M., Son, Y. D., Cheong, J.H., Kim, B., & Han, D. H. (2016). Changes in gait balance and brain connectivity in response to equine-assisted activity and training in children with attention deficit hyperactivity disorder. The Journal of Alternative and Complementary Medicine22(4), 286-293.

Jang, B., Song, J., Kim, J., Kim, S., Lee, J., Shin, H. Y., Kwon, J., Kim, H., & Joung, Y. S. (2015). Equine-assisted activities and therapy for treating children with attention-deficit/hyperactivity disorder. The Journal of Alternative and Complementary Medicine21(9), 546-553.

Oh, Y., Joung, Y. S., Jang, B., Yoo, J. H., Song, J., Kim, J., Kim, S., Lee, J., Shin, H., Kwon, J., Kim. Y., & Jeong, B. (2018). Efficacy of Hippotherapy versus pharmacotherapy in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A randomized clinical trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine24(5), 463-471.

Qian, Y., Chen, M., Shuai, L., Cao, Q. J., Yang, L., & Wang, Y. F. (2017). Effect of an ecological executive skill training program for school-aged children with attention deficit hyperactivity disorder: A Randomized controlled clinical trial. Chinese medical journal130(13), 1513.

White, E., Zippel, J., & Kumar, S. (2020). The effect of equine-assisted therapies on behavioural, psychological and physical symptoms for children with attention deficit/hyperactivity disorder: A systematic review. Complementary therapies in clinical practice39, 101101.