Pesten-buitensluiten

Tijdens het spelen kiezen ze jou niet. Je mag niet meedoen. De anderen roddelen, smoezen en geven briefjes over jou. Ook op school heb je er last van. Herkenbaar? Komt jouw kind thuis met dit soort verhalen?

Er is meestal 1 de “leider” van het groepje. Die geeft de norm aan en zet aan tot dit gedrag. De anderen volgen. Andere methoden die ze toepassen zijn met de ogen rollen, wegkijken of de rug toekeren. We noemen dit sociaal buitensluiten en dit is een vorm van pesten.

Pesten is “een systematische manier van het misbruiken van macht”.

Indirect pesten bestaat uit “het sociale buitensluiten van een van de aanwezigen” (Wolke & Lereya, 2014).

Sociaal buitensluiten valt onder 3 verschillende vormen van agressie. Het is indirecte, relationele en sociale agressie. En dat maakt het nu net zo lastig. Vaak gebeurt het buiten het zicht van de ouders, juf of meester.

Indirecte agressie is “het met intentie pijn doen aan anderen door niet confronterende methoden waardoor het moeilijk wordt om de pester te achterhalen” (Lagerspetz, Bjorkqvist & Peltonen, 1988).

Er zijn 3 criteria die agressief gedrag pesten maken en dat zijn: 1) herhaling, 2) opzettelijk en 3) een ongelijke verdeling van macht. In dit geval is er dus sprake van indirect, relationele en sociale agressie dat pesten is maar vermomd is in de vorm van sociaal buitensluiten.

Waarom is dit een probleem voor jouw kind?

Voor deze kinderen is het een probleem omdat het zorgt voor risico’s voor de gezondheid. Uit onderzoeken van Wolke en Lereya (2014) en Fox en Ttofi et al. (2011) blijken dat slachtoffers van pesten aanzienlijke risico’s voor de gezondheid lopen. Ze hebben een groter risico op Borderline persoonlijkheidsstoornis en psychische problemen, o.a. depressie, suïcidaliteit en angsten. En tevens kunnen ze moeilijkheden ondervinden om problemen te internaliseren. Verder is het ook mogelijk om psychosomatische problemen te ontwikkelen zoals hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en duizeligheid.

Slachtoffers ervaren een slechter, minder veilig schoolklimaat en kunnen zich slechter in het schoolklimaat aanpassen. Gevolgen zijn lagere schoolprestaties, een minder hoge opleiding en lagere inkomens op latere leeftijd. Slachtoffers maken minder makkelijk vrienden en blijven het moeilijk houden met het maken van vrienden.

Het speelt met name bij meisjes en jongens. De groep wordt belangrijker en er vindt vaak een sociale reorganisatie plaats.

Hoe kun je er voor zorgen dat je dit niet meer overkomt?

Een belangrijke rol speelt het ‘please’ gedrag. Altijd aardig willen zijn voor anderen. Lief gevonden willen worden. Je aanpassen om mee te mogen doen. Het is nodig dit aan te pakken. Je houding (attitude) ten opzichte van de groep te gaan veranderen. Geen onderdanige houding meer. Gelijkwaardige rollen. Ieder zijn plek, respect voor iedereen. Daarnaast is het belangrijk te leren je grenzen aan te geven. En directer te gaan communiceren met de groep. Deze vaardigheden kun je leren. En een gedragsverandering kun je met coaching en begeleiding bereiken.

Bovenstaande komt uit eigen wetenschappelijk en praktijkonderzoek. Meer weten of zoek je begeleiding voor jouw kind? Neem contact met ons op.